Jak se žádá o příspěvek z preventivních programů ?

Co mají všechny zdravotní pojišťovny společné?

Příspěvky jsou propláceny na základě předložení originálu účtenky/faktury. Účtenka musí být uplatněna v roce vydání, zároveň nesmí být při podání starší 3 měsíců od data vydání dokladu. Na některé bonusy si může zdravotní pojišťovna stanovit konečné termíny uplatnění i k jinému datu než konec roku nebo uplatnění kratší 3 měsíců od vydání dokladu.

Čerpat příspěvky může každý pojištěnec starší 18 let, který nemá u příslušné pojišťovny dluh. Za nezletilé klienty čerpá bonusy zákonný zástupce.

 

Jak si nechat doklad proplatit?

  • při osobní návštěvě, na klientském pracovišti zdravotní pojišťovny

  • poštou – zasláním příslušného formuláře společně se všemi požadovanými doklady na adresu zdravotní pojišťovny

  • zasláním příslušného formuláře se všemi požadovanými doklady prostřednictvím datové schránky zdravotní pojišťovny

  • vložením příslušného formuláře společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně zdravotní pojišťovny

 

Odlišnosti a výhody jednotlivých zdravotní pojišťoven - další uplatnění dokladů

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Lze využít on-line formulář, přístupný z webové aplikace Moje VZP - a odeslat doklady v elektronické podobě. Nutno doklady nafotit nebo naskenovat a přes formulář odeslat. Nelze napřímo odeslat foto dokladu z mobilu.

Žádost o příspěvek lze obecně podat v termínu od 1.1.2022 do 15.12.2022, ale u některých bonusů jsou jiné termíny.

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

Možnost využití E-komunikace - zde není nutný formulář, potřebné údaje se vyplní elektronicky přes internet. Mobilní aplikace ZP211 neumožňuje doklady poslat přímo přes mobil.

Termín podání žádosti o příspěvek je obecně od 3.1.2022 do 31.12.2022.

 

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu lze doklad nafotit do mobilu a napřímo odeslat k proplacení.

Doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1.1.2022 do 31.12.2022, příjem dokladů končí 31.12.2022.

 

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví na klik lze doklad nafotit do mobilu a napřímo odeslat k proplacení.

Žádost o příspěvek je nutné podat nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku.

 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ

Některé preventivní programy lze čerpat prostřednictvím webové aplikace VITAKARTA.

Podat žádost a čerpat příspěvky lze od 10.1. do 30. 11. 2022

 

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA

Doklady lze uplatnit přímo přes mobil nebo osobní počítač s přístupem k internetu přes aplikaci my213.

Příspěvky lze uplatňovat kdykoli v průběhu roku až do 30.11.2022.

 

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

Žádost s doklady lze poslat i elektronicky, a to e-mailem.

Podat žádost a čerpat příspěvky lze od 1. 2. 2022 do 30. 11. 2022

Vybrané bonusy, realizované v listopadu a prosinci 2022, je prodloužen termín pro podání žádosti o  dané kategorie do 20.1. 2023.