Zdravotní pojišťovny

Informace o zdravotních pojišťovnách

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Je největší zdravotní pojišťovna, která zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění. Je zřizována státem, založena byla 1. ledna1992. VZP své služby poskytuje celé veřejnosti, povinně pak cizincům bez trvalého bydliště, kteří podnikají nebo jsou zaměstnanci na území České republiky.

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Je resortní zdravotní pojišťovna. Byla založena 23. prosince 1992 a zajišťuje úhradu zdravotní péče především vojákům v činné službě. Současně plní specifické úkoly spojené s Armádou ČR.To se promítá i do řady činností a oprávnění, které vůči vojákům - profesionálům, ale i ozbrojeným silám NATO působícím na území České republiky, má. VoZP je ale zároveň pojišťovnou otevřenou široké veřejnosti, jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Je druhá největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice. ČPZP byla založena 1. prosince 1992 a patří mezi tři největší zdravotní pojišťovny v České republice. ČPZP vznikla sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, Zdravotní pojišťovna Agel, České národní zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Pojištěncem ČPZP se může stát každý občan České republiky.

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Je česká zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, byla založena 29. října 1992. OZP své služby poskytuje celé veřejnosti.

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Je česká zaměstnanecká zdravotní pojišťovna. Byla založena 15. října 1992 firmou ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav. V souvislosti se změnami legislativních podmínek se ZPŠ postupně vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou na zakladatelskou firmu ŠKODA AUTO, a.s. ZPŠ je otevřená široké veřejnosti a jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky či pracovník firmy se sídlem na území České republiky.

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Byla založena ke dni 26. října 1992 a patří mezi tři největší zdravotní pojišťovny v České republice. Zdravotní pojištění pro zaměstnance organizací spadajících pod Ministerstvo vnitra ČR v této pojišťovně není povinné, neboť nevyplývá ze žádného platného zákona. ZPMV své služby poskytuje celé veřejnosti.

 

Revírní bratrská pokladna

regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna. Vznikla 20. dubna 1993, ale navazovala na bratrské pokladny z 19. století a 1.republiky, které zajišťovaly nemocenskou podporu horníkům. Dnes své služby poskytuje celé veřejnosti ČR.